Vairākas vides un dabas aizsardzības nevalstiskās organizācijas nosūtījušas 13. Saeimā ievēlētajiem politiķiem priekšlikumus darbiem vides un dabas aizsardzības jomā. Organizācijas ir vienojušās par pieciem būtiskākajiem uzdevumiem, kur risinājumu meklēšana šobrīd, ņemot vērā arī globālos izaicinājumus, ir visbūtiskākā. Pirmais punkts zaļo darbu sarakstā ir uzlabot kompensāciju sistēmu meža īpašniekiem par dabas aizsardzības aprobežojumiem privātajās zemēs, veidojot īpaši aizsargājamas dabas teritorijas. Nākamajā punktā organizācijas uzsver, ka jaunajā Lauku attīstības programmā nepieciešams īpašs atbalsts mazajām un vidējām saimniecībām. Tāpat vides organizācijas iesaka klimata izmaiņu mazināšanai pielietot dabas risinājumus. Viens no 13. Saeimas svarīgākajiem darbiem būs lēmumu pieņemšana par Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošanu, tāpēc organizācijas aicina atbalstīt tādu pasākumu finansēšanu, kas saglabā, nevis iznīcina ekosistēmas. Visbeidzot, uzsvērts, ka nepieciešams stingrāk integrēt dabas daudzveidības nosacījumus dabas resursu apsaimniekošanā.

Citas ziņas:

Izglītība, zinātne, vide

  • Skolēni videospēlē Minecraft atveidos kultūras un vēstures mantojumu;
  • Ēku izgaismošana apdraud sikspārņu sugas;
  • Žaņa Lipkes memoriālā notiks diskusija par latviešu līdzdalību ebreju iznīcināšanā.

Kultūra

  • Darbu sākusi multimediāla vietne KnutsSkujenieks.lv;
  • Rīgā norisinā Starptautiskais Īsfilmu festivāls 2ANNAS;
  • Aicina pieteikt kandidātus Normunda Naumaņa Gada balvai kritikā;
  • Latvijas Nacionālajā bibliotēkā būs skatāma atklāta Polijas vēstniecības izstāde "Neatkarības sievietes".