Iepazīsim pankroka attīstību ģeogrāfiski un kulturāli svešajās Dienvidamerikas zemēs.