Raidījums Fono-grāfs šonedēļ izskan nozīmīgā datumā, Latvijas neatkarības proklamācijas gadadienā. Arī citos gados raidījumos esam aplūkojuši notikumus, kas tiek atzīmēti valstiskā mērogā,  piemēram, kad Lāčplēša dienā pievērsāmies filozofiem Pirmā pasaules kara ierakumos vai, maija svinību ietvaros, pasaules un Latvijas izcilāko domātāju likteņiem Otrajā pasaules karā. 18. novembris ir Latvijas dibināšanas diena. Līdzīgi kā citu nozīmīgu pasaulvēsturisku notikumu gadījumā, arī valsts veidošanā iesaistījās filozofi, gan tiešā veidā, gan veidojot norišu intelektuālo fonu. Tāpēc raidījums svētku noskaņā aplūkos Latvijas filozofu pārdomas par valsti un valstiskumu, kā arī viņu lomu neatkarības iegūšanā.   

Raidījumā izskanēs Radiomonodoloģijas 79. paragrāfs.