Pagājušā gada izskaņā iznāca Andra Hirša monogrāfija “Persona un personālisms: pārdzīvojot ideālisma sabrukumu. Pirmā latviešu filozofa Jēkaba Oša dzīve un uzskati”. Pētījumā ir aplūkota viena no Latvijas Universitātes pamatlicēja, Tērbatas personālisma skolas pārstāvja Jēkaba Oša (1860-1920) intelektuālā biogrāfija un filozofa izveidotās sistēmas motīvi vācu ideālisma sabrukuma kontekstā. Latvijas Zinātņu akadēmija ir novērtējusi grāmatu kā vienu no nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā 2022. gadā. LZA prezidents Ivars Kalviņš, raksturojot pētījumu, skaidro, ka grāmata atklāj “kā viena izcila persona var ietekmēt veselas nācijas filozofisko domu un vidi”.

Grāmatas atklāšana norisinājās Rīgā, taču pagājušajā mēnesī raidījuma “Fono-grāfs” veidotāji devās izbraucienā uz Oša dzimto pusi Kabili, lai iepazīstinātu vietējos iedzīvotājus un presi ar pētījuma saturu, personālisma centrālajām atziņām, kā arī lai vēlreiz apciemotu “Veco Dudenu” mājas, vietu, kurā varētu telpiski lokalizēt latviešu filozofiskas domas sākotni un kur nu paveras klajš lauks.

Kā ierasts, daudzi aspekti ir palikuši viņpus publicētā darba ietvariem. Raidījumā lūkosim tos izgaismot, kā arī pievērsties mazāk zināmiem Oša dzīves pagriezieniem, kas saistās ar viņa darbību Voroņežā, ka arī dalīsimies iespaidos par Kabiles apciemojumu.

Raidījumā izskanēs Radiomonadoloģijas 85.paragrāfs.