Raidījums Fono-grāfs atgriežas radioviļņos pēc vasaras brīdienām.

Tradicionāli septembris Latvijā ir saistīts ne tikai ar mācību gada sākumu, bet arī ar dzejas dienām. Tāpēc raidījuma veidotāji pievērsīsies dzejas un filozofijas saiknēm. Vēsturiski tās ir bijušas sarežģītas. Pat filozofijas dzimtenē var redzēt neviennozīmīgu attieksmi. No vienas puses, Platons asi vēršas pret dzejniekiem un dziesminiekiem, kuriem neinteresē patiesība un kas tikai manipulē ar publiku. No otras puses, nebija neierasti, ka filozofiskus tekstus rakstītīja pantmēros. Jaunāko laiku filozofi arī ir uzdevuši jautājumu, vai dzeja atklāj kādu dziļāku patiesību vai arī ir tikai subjektīvu sajūtu izpausme? 

Raidījums pievērsīsies jautājumam par vietējiem domātājiem un viņu pārdomām par dzejas un filozofijas attiecībām. Raidījuma tēmu mums palīdzēs risināt studijas viesis Jānis Rokpelnis, kurš savulaik ir studējis filozofiju un mūsdienās ir labi zināms dzejnieks.

Raidījumu atbalsta VKKF.