Pagājušo raidījumu noslēdzām ar jautājumu “kāda varētu būt izeja no marasma un vai Latvijas filozofi to patiešām ir atraduši?”. Šonedēļ turpināsim pārdomas par prāta tumsību un pievērsīsimies Platona alas alegorijai, lūkojot ieskicēt iespējamās atbildes. Sengrieķu filozofs darbā “Valsts” reiz vēstīja par gūstekņiem alā, kuri, esot iekalti važās, spēj vērot vien atspulgus uz alas sienām.  Taču viens no gūstekņiem tiek atbrīvots un dodas vairāku pakāpju ceļā ārā no tumsības pretī Saules gaismai. Kā ir iespējams interpretēt Platona raksturotā atbrīvošanās ceļa struktūru, kā pavērst savu skatienu no ēnām uz tīro ideju vērojumu?

“Fono-Grāfa” komanda devās ekspedīcijā uz Gūtmaņa alu Siguldā, lai noskaidrotu, vai kāds filozofs nav iestrēdzis vai varbūt ir atkal nonācis alas tumsībā. Saskaņā ar Platona alegoriju, domātāja pienākums, ja viņš tiek ārā no alas, ir atgriezties pie palikušajiem gūstekņiem. Iespējams, alas latviskais nosaukums “Labais vīrs” ir simboliska liecība par kādu piemirstu filozofu, kurš īstenojis Platona aicinājumu. Un ko par to mums var pavēstīt Turaidas rozes skumjais stāsts? Jau atkal tuvojas zelta rudens, tāpēc gādāsim par atziņām, ko pārdomāt, mērojot Gaujas senlejas gleznainās takas!

Ēterā izskanēs Leibnica darba “Monadoloģijas” 44. paragrāfa lasījums.

Raidījums “Fono-Grāfs” top ar VKKF atbalstu.