Raidījuma Fono-grāfs dalībnieki šovasar bija nokļuvuši Salacgrīvā, kur norisinājās mākslas izstāde par tēmu “Havaja”. Šis vārds latviešu valodas leksikā saistās gan ar saulainajām Havaju salām un Perlharboru, gan arī labierīcībām. Raidījuma vadītāji izsekos, kā mūsu kultūrā 20.gs. vārds “havaja” ieguva savu nozīmi. Vai tā ir toponīmija jeb norāde uz vietu, kur cilvēks var atpūsties ar avīzi rokās, bet varbūt vārds ir saistīts ar Havajas pamatiedzīvotāju politisko sistēmu? Savukārt, Latvijas cietumu kultūrā Havaja tiek izspēlēta vēl kādā negaidītā nozīmē – kulinārijas vēsturnieki varēs iepazīties ar izslavēto “Havajas puķes” recepti. Ceļš uz Salacgrīvas “havaju” nenorisinājā bez jauniem atklājumiem par pagātnes notikumiem: šoreiz tie bija stāsti par jaunlatviešu konkurējošajām jūrskolām šajā novadā. Fono-Grāfs atklās līdz šim neiepazītus jūras sakarus starp Latviju un Japānu, un kā vēsta uzticami avoti, japāņu tradicionālais suši bija pazīstams latvju jūrniekiem jau 19.gs. beigās.

Raidījumā uz mini bidē viesosies arī mākslas kuratore Zane Onckule, kuru izjautāsim par Havajai veltīto izstādi Salacgrīvā un tās atvēršanu arī Rīgas publikai laikmetīgās mākslas centrā kim? 

Raidījumā izskanēs sadaļa Radiomonadoloģija, kurā dzirdēsiet G. V. Leibnica darba Monadoloģija 30. paragrāfu.