Pēc satraucošajiem notikumiem pēdējā raidījumā par latviešu Drakulu, kad bez pēdām bija pazuduši divi no trim Fono-Grāfa grāfiem, ir saņemtas iepriecinošas ziņas, un parādījušās pamatotas cerības viņus atkal sveikus un veselus dzirdēt tiešajā ēterā.

Raidījumā turpināsim aplūkot rudenīgas tēmas, jo šajā gadalaikā, iespējams, vislabāk baudīt filmas un ne velti tieši tad Latvijā ierasti norisinās kino festivāli. Šogad oktobra vidū tiek atklāts Rīgas Starptautiskais kino festivāls (IFF), kur līdzās filmu pirmizrādēm un retrospekcijām, notiks arī vairāku kino veltītu grāmatu atklāšanas pasākumi. Raidījuma Fono-Grāfs uzmanības lokā ir nonācis franču filozofa Žila Delēza (1925–1995) diptiha Kino pirmās grāmatas “Kino 1: Kustībtēls” tulkojuma pirmizdevums (darba otrā daļa “Kino 2: Laiktēls” arī drīzumā sagaidīs savu kārtu), kas ir nozīmīgs notikums gan Latvijas kino, gan filozofijas dzīvē. Tulkojuma sagatavošanā kā zinātniskais redaktors ir piedalījies viens no raidījuma veidotājiem, Andrejs Balodis, tāpēc sumināsim viņu un izjautāsim par Delēza filozofijas dzīvotspēju Latvijas domvidē.

Kinematogrāfa tehnoloģija, kas rodas 20.gs. sākumā, ir attāla fonogrāfa radiniece, tāpēc raidījumā pārdomāsim arī kino kā tehnoloģisku metaforu, kas nenoliedzami ir būtisks jautājums Delēza kino grāmatās, kur kino cita starpā tiek aplūkots kā domāšanas veids.

Lai skaidrotu kino un filozofijas attiecību problemātiku, studijā aicināsim viesi, režisoru, LKA Nacionālās filmu skolas vadītāju Jāni Putniņu un kopā pārdomāsim latviešu filmu delēziskas analīzes iespējas.