Ir pagājis gads kopš 2022.gada 24.februāra, kad Krievijas federācija uzsāka militāru agresiju un pilna mēroga uzbrukumu Ukrainai. Dažu politikas ekspertu prognozes par konflikta atrisināšanu īsā termiņā nav piepildījušās, tāpēc ir jāpieņem, ka kara noteiktā realitātē mēs visticamāk dzīvosim vēl kādu laiku. Karš, pirmkārt, ir fiziska tiešamība visiem, kas atrodas tuvu frontes līnijām un cieš no Krievijas militārajām aktivitātēm. Tomēr nedrīkst nenovērtēt ideoloģijas kareivju ieguldījumu uzvaru kaldināšanā, jo karā kā jau karā nesvarīgu sīkumu nav. Lai dziļāk aptvertu eksistenciālo situāciju, kurā mēs esam iemesti, Fono-Grāfa veidotāji visu šo gadu ir strādājuši pie projekta “Marasms 1985” un ir pavisam tuvu šī krājuma laišanai pasaulē. Tāpēc kara gadadienas raidījumā aplūkosim aktuālos ģeopolitiskos notikumus kā marasmātisku procesu kulmināciju.

20.gs. lielos pasaules karus slaveni rakstnieki un filozofi nereti ir raksturojuši kā absurda un bezjēdzības manifestāciju. Mūslaiku karš pieprasa jaunu valodu un jaunu vārdnīcu, kur tieši ‘marasms’ iespējams ir pats ietilpīgākais, vispatverošākais nojēgums šobrīd notiekošo kultūras procesu pareizai izpratnei.

Marasmā, līdzās tā vēsturiskajai, politiskajai, ētiskajai dimensijai neapšaubāmi pastāv arī estētiskā, tāpēc raidījumā uz sarunu aicināsim arhitektu Helviju Savicki, kura interešu lokā ietilpst militārās arhitektūras un infrastruktūras izpēte. Arhitektūra filozofiem bieži kalpojusi par analoģiju domāšanai, tādējādi bunkuri, raķešu šahtas, angāri, militāro komunikāciju mezgli kļūst par vēsturisko apziņas formu liecībām.  

Raidījumā izskanēs Radiomonadoloģijas 83.paragrāfa lasījums.