Pēc iepriekšējā raidījuma Siegtag, kas bija veltīts alternatīvās intelektuālās vēstures izpētei Eiropā, ja Otrajā pasaules karā triumfētu Vācija, pie mums vērsās kāds klausītājs. Viņš stādījās priekšā kā … un bija pievienojis e-pastam audiofailus. Pēc rūpīgas failu izpētes, mēs secinājām, ka šie audioieraksti ir no kādas citas paralēlas realitātes, jo tajos dzirdami notikumi, kas nevarēja būt iespējami patreizējā vēstures gaitā. Šie notikumi saistās ar vācu filozofa Martina Heidegera otro viesošanos Rīgā, 1946.gada maijā un viņa veikto inspekciju Latvijas Universitātē (toreiz Rīgas Universitātē). Mūsu rīcībā nonākušie audiofaili diemžēl ir ļoti fragmentāri un gandrīz neatšifrējami, tāpēc mums nācās likt lietā vēsturiskās fantāzijas metodi, lai atklātu to, kas patiesībā notika aiz slēgtajām durvīm.