Sešas stundas melnajā kvadrātā.

Raidījums Fono-Grāfs parasti pievēršas pagātnes mazāk zināmajām lapaspusēm. Tomēr šo piektdien mēs tikai īsumā pievērsīsimies gan aktuālajiem jautājumiem Latvijas ideju vēstures pētniecībā. Ņemot vērā arvien saspīlētāku politisko stāvokli, šoreiz uz raidījumu aicināsim kādu noslēpumainu viesi, kurš mums palīdzēs tikt galā ar ģeopolitisko apjukumu.

Visas mākslas un metafizikas sākotne, kā apgalvoja Malēvičs, ir meklējama melnajā kvadrātā. Tieši melnais kvadrāts ļauj atbrīvoties no iesīkstējušiem priekšstatiem un uz tā balstoties - būvēt jaunu un citādāku nākotnes kultūru. Arī mūsu viesis ir pārņemts ar melnajā kvadrātā meklējamajām atbildēm. Raidījumā mēs aplūkosim plaša spektra jautājumus. Noslēpumainā viesa atbildes uz sasāpējušiem akadēmiskiem, vēstures un tagadnes jautājumiem ļaus mūsu klausītājiem, iespējams, apgūt vienīgās un pareizās atbildes, kas daudzus varētu atbrīvot no ilgstoši esoša apjukuma. Mūsu pastāvīgais sadarbības partneris, Morālais Kalnietis ir ierosinājis Fono-Grāfam izveidot speciālu rubriku - propogandas piecminūti, kas apgaismos un instruēs klausītājus par galvenajiem mūslaiku izaicinājumiem.

Šajā pavasarī ir ienākušas ziņas par neparasti daudz pieminekļu un piemiņas vietu vandālisma gadījumiem, tāpēc aicināsim talkā Inspektoru Patafonu šo notikumu šķetināšanā.

Raidījumā tradicionāli izskanēs Radiomonadoloģijas kārtējais (jau 71.) paragrāfs.