2022. gada decembra sākumā radio NABA atzīmē savu divdesmit gadu jubileju. Raidījums “Fono-grāfs” pievienojas apsveicējiem un šīs nedēļas raidījumu veltīsim jautājumiem par dibināšanu. Raidījuma 18. novembra speciālizlaidumā palika neizstāstīti stāsti par Latvijas valsts dibināšanas filozofiskajiem pamatiem un domātājiem, kuri stāvējuši pie Latvijas neatkarības idejas šūpuļa.

Tomēr šī raidījuma galvenais tematiskais vērsums būs cits. Gluži nejauši, pārdomājot vārda ‘dibināt’ nozīmi neatkarības un brīvības kontekstā, Fono-Grāfa veidotāji nonāca pie slēdziena, ka šis vārds nes bagātīgu semantisko slodzi, ko būtu vērts aktualizēt atsevišķā pārraidē. ‘Dibināšana’ nereti tiek lietots kā sinonīms vārdam ‘pamatošana’, bet pamatošana, pamatu meklēšana un pamatu likšana pārnestā nozīmē vienmēr ir bijusi viena no galvenajām filozofijas nodarbēm. Šeit var atsaukties uz ‘pēdējā pamatojuma’ meklējumu vai ‘pietiekamā pamata likumu’. Raidījumā tiks pētīta ‘dibināšanas’ fonētiskās radniecības, etimoloģiskā izcelsme un ķermeniskās metaforas. Pievērsīsimies arī filozofiem, kuri aicina atteikties no iedibinātajiem pamatiem un piešķir īpašu jēgu bezdibeņu izpētei.

Raidījumā skanēs Radiomonadoloģijias  jubilejas 80. paragrāfs.