Raidījums “Fono-grāfs” iepriekšējos raidījumos bieži pievērsa uzmanību zīmīgu vēsturisku personāžu piedzīvojumiem Rīgā un Latvijā. Piemēram, Šēlera dažādām nerātnībām, nopietnajam švābu domātājam Heidegeram, Herdera pētījumiem, Hāmaņa vājprātiem u.tml. Tomēr arī mūsdienās pie mums viesojas daudzi populāri domātāji. Tieši tāpēc raidījums pievērsīsies vienam no šādiem pretrunīgi vērtētajiem domātājiem - Džordanam Pītersonam. Viens no raidījuma dalībniekiem arī dosies uz šo pasākumu, lai vēlāk varētu sniegt savu vērtējumu šim vēsturiskajam gadījumam. Raidījums pievērsīsies jautājumiem, vai Pītersona vizīte Rīgā ir salīdzināma ar Heidegera triumfiālo ierašanos un to, kādi ir patiesie Pītersona plāni?

Otrs raidījuma tematiskais loks pievērsīsies kādam pagātnes psihologam, kas aktualizējis pūļa psiholoģijas nojēgumu. Tāpēc raidījums izjautās, vai kaut kas ir mainījies vairāk kā gadsimta laikā kopš ir publicēta Le Bona grāmata? Kur ir meklējama tās aktualitāte? Lai atrisinātu šos jautājumus raidījumā viesosies kāds politiķis, LR 14. Saeimas deputāts.