Šonedēļ raidījumā Fono-Grāfs noslēgsim četru raidījumu ciklu, kas veltīts revolūcijas tēmai, un apskatīsim notikumus Dundagā 1919. gada sākumā, kuros aktīvi līdzdarbojās tolaik jaunais un revolūcijas ideju pārņemtais dundadznieks, bet vēlāk ievērojams Padomju Latvijas filozofs, zinātniskā komunisma pārstāvis Ernsts Karpovics (1892–1976).

1918. gada beigās Pirmais pasaules kara noslēguma fāzē vācu okupācijas vara bija sašķobījusies un Latvijā valdīja politisks apjukums un iestājies varas vakuums. Rīgā bija noticis apvērsums, pie varas bija nākusi Pētera Stučkas vadītā Latvijas Padomju valdība. Revolucionārā situācija bija nobriedusi un 1918. gada beigās Dundagā no Rīgas ieradās vecs partijas biedrs Ernsts Karpovics ar uzdevumu organizēt Ventspils apriņķa nelegālu revolucionāru komiteju. Tā toreiz neliela latviešu revolucionāru grupa uz diviem mēnešiem nodibināja Padomju varu Dundagā…

Fono-Grāfs šovasar viesojās Dundagā un meklēja šo vēsturisko notikumu pēdas. Raidījumā varēs noklausīties reportāžas no zīmīgākajām tā laika vietām – tautas apspiedēja barona Ostensakena īpašuma Dundagas pilī un parkā, Dundagas luterāņu baznīcas, pie kuras E. Karpovics teica uzrunu vienkāršajai tautai, Jaundundagas, kur atradās kustības nelegālā tipogrāfija…

Raidījumā arī pētīsim ievērojamā dundadznieka E. Karpovica sarežģīto dzīves gājumu un filozofiskos uzskatus. Būs iespējams dzirdēt arī viņa laikabiedru un studentu atmiņas, kas ļaus labāk izprast šo neviennozīmīgi vērtējamo personību un viņa nozīmi Latvijas filozofiskajā tradīcijā.  

Mūsu radiolasījuma klausītājiem atgādinām, ka šonedēļ raidījumā izskanēs 31. Radiomonadoloģijas paragrāfs.