Jēkabs Osis (1860-1920) ir pirmais akadēmiski izglītotais latviešu izcelsmes filozofs un viens no Latvijas Universitātes pamatlicējiem. Oša metafizisko meklējumu laiks aizsākas pēc “vācu ideālisma sabrukuma” Rietumeiropas intelektuālajā domā, kad zūd pārliecība par augstāko patiesību esamību un filosofijas loma zinātnēs kļūt arvien neskaidrāka. Taču Osis, pievienojoties vācu vēlīnā ideālisma strāvojumam, tobrīd raksta, ka ir skaidri iezīmējusies nepieciešamība pēc jaunas metafizikas, ar kuras palīdzību „izzinošais gars varētu doties īstenās realitātes meklējumos”.

Raidījums “Fono-grāfs” devās uz Oša dzimtajām mājām, “Vecajiem Dudeņiem” Kabilē, lai atgrieztos pie latviešu filozofiskās domas aizsākumiem un pievērstos pārdomām par muzeoloģiju. Ko mums šodien var pavēstīt “Veco Dudeņu” mājas – vai tās ir kļuvušas par “izdedžiem” vai “pelniem”? Un par ko tās varētu kļūt nākotnē?

Raidījumā skanēs arī “Radiomonadoloģija” 21. paragrāfs - vācu filozofa Gotfrīda Vilhelma Leibnica (1646-1716) darba radio interpretācija.