Pēdējo reizi, kad tikāmies ar Dr.GNZ, sarunājām, ka jāatnāk ar tīru drum & bass programmu pie mums. Šoreiz realitāte ieviesa savas korekcijas un no plānotā dzīvā mix sanāca ieraksts.

No Dr.GNZ dzirdēsim neurofunk un techfunk noskaņās ieturētu mix ar vairākiem paša Dr.GNZ vēl neizdotajiem skaņdarbiem un nelielu pandēmijas labākajās tradīcijās ieturētu attālinātu interviju.

Dr.GNZ muzikālie producēšanas eksperimenti aizsākās 2007. gadā, kad no DJ un mūzikas baudītāja izkristalizējās pirmie skaņdarbi dažādās lauzto ritmu formās. Kā savus svarīgākos iedvesmotājus viņš min LTJ Bukem, Roni Size, Goldie, Aphrodite- īpaši izceļot Photek. Kā producentam pamatā darbojoties breaks un breakbeat žanros netiek aizmirsts arī drum & bass, ko Dr.GNZ savos DJ setos pierāda.