Veiksim ieskatu pasaules ātrākā (pēc ritma piesitieniem minūtē jeb BPM) elektroniskās mūzikas novirziena padziļinātāku izpēti, no tā vēstures un pirmsākumiem līdz šodienas aktualitātēm.
Extratone mūzika no dažādiem planētas Zeme kontinentiem.