Raidījumā sniegts ieskats par Latvijai un Baltijai tik būtisko vēstures krustpunktu, kas bija pamatā Otrajam pasaules karam – Molotova - Rībentropa paktu. Tiek atsegtas galvenās sakarības un nianses, kas būtu jāzina mums visiem, lai spētu izprast 1930. gadu beigu notikumu kompleksitāti.
Divi vēsturnieki Dr. hist. Gints Apals un Dr. hist. Edvīns Evarts sarunā atainos 1939. gada 23. augusta notikumu sakarības, raugoties uz notikumiem no starptautiskā skatupunkta, gan arī sniedzot ieskatu līguma sekās Latvijai.
Raidījuma tapšanu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija. Par saturu atbild Latvijas Okupācijas muzeja biedrība.