Kaut arī garīgā pretošanās ir grūtāk pamanāma nekā, piemēram, vardarbīgā pretošanās, tomēr arī Latvijas padomju okupācijas vēsturē šādas pretošanās piemēru ir gana daudz.

Raidierakstā dažas spilgtākās epizodes no Latvijas Romas katoļu baznīcas un Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas vēstures un tās ietekmes uz Atmodas kustību.

Raidījumu sagatavoja Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Solveiga Krūmiņa-Koņkova.