Latvijas Centrālā padome un ģenerāļa Jāņa Kureļa militārā vienība 1944. gadā paredzēja sagaidīt izdevīgu brīdi starp Vācijas armijas atkāpšanos un PSRS karaspēka iebrukumu Latvijas teritorijā jeb X stundu, lai pārņemtu varu savās rokās un pasludinātu Latvijas neatkarību un pagaidu valdības izveidošanu. Tie bija drosmīgi Latvijas patrioti, kuri pēc Latvijas faktiskās suverenitātes zaudēšanas un nonākšanas divu totalitāru režīmu – PSRS un nacionālsociālistiskās Vācijas – pakļautībā uzdrošinājās izrādīt pretestību, nevis sadarboties ar vienu vai otru okupācijas režīmu. Kāpēc atjaunot neatkarīgu Latvijas Republiku tomēr neizdevās?

Raidījumā skan fragmenti no Latvijas Centrālās padomes sakarnieces Valentīnes Lasmanes (1916-2018) videoliecības, kas glabājas Okupācijas muzejā, kā arī no režisora Arvīda Krieva spēlfilmas "Dancis pa trim" (2011).

Stāsta Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks Dr. hist. Uldis Neiburgs.