Šajā episodē, Latvijas Okupācijas muzeja vēsturnieki, Dr. hist. Edvīns Evarts un Dr. hist. Gints Apals izskaidros Latvijas Centrālās padomes izveidošanos.

Latvija kā administratīvs veidojums pastāvēja arī okupācijas apstākļos. Komunistu varā Latvija bija padomju sociālistiskā republika – būtībā viens no Padomju Savienības apgabaliem ar ļoti ierobežotu autonomiju. Nacistu okupācijas apstākļos - viens no Ostlandes ģenerālapgabaliem. Daļa latviešu politiķu, virsnieku un ierēdņu tiecās panākt Latvijas statusa paaugstināšanu nacistu “Jaunās Eiropas” ietvaros, virzoties uz protektorāta vai satelītvalsts statusu. Taču šie centieni bija tālu no brīvas, suverēnas un demokrātiskas Latvijas Republikas idejas.

Raidījuma tapšanu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija. Par saturu atbild Latvijas Okupācijas muzeja biedrība.