Runājot par Otro pasaules karu, bieži domājam par laika posmu no 1939. līdz 1945. gadam; savukārt citur, piemēram, Krievijā runā par Lielo Tēvijas karu 1941.–1945. gadā. Latvijas kontekstā jārunā par visu okupācijas periodu: no 1939.  līdz 1990. gadam vai pat 1991. gadam: tās ir zaudētās dzīvības, ebreju genocīds, kā arī komunistu terors un nacistu varas upuri — tie ir daļa no iedzīvotāju zaudējumiem, kurus pretstatot tā brīža Latvijas iedzīvotāju skaitam, ir saprotams zaudējumu patiesais mērogs. Kādēļ ir jārunā par šiem skaitļiem? Vai šie skaitļi maina mūsu sabiedrības ierastos priekšstatus par vēsturi?

Raidījumā izmantoti Latvijas Okupācijas muzeja 2023. gada 16. marta vēsturnieku kolokvija audioierakstu fragmenti.