Kāpēc tieši laikrakstā “Literatūra un Māksla” 1986. gadā parādījās leģendārais Daiņa Īvāna un Artūra Snipa raksts “Par Daugavas likteni domājot”, kas satricināja okupācijas režīmu un apturēja Daugavas HES būvniecību? Raidieraksta “Kas tad bija?” ciklā komunikācijas zinātņu doktors Mārtiņš Kaprāns atklāj, kāda bija ideoloģiskās kontroles un cenzūras sistēma okupācijas laikā Latvijā un kā “Literatūra un Māksla” galvenais redaktors Jānis Škapars tomēr spēja panākt, ka laikraksts kļūst par latviešu inteliģences diskusiju centru, kurā top sabiedrības kritiskās pārdomas par sava laika nebūšanām un sabiedrības vērtībām.

Raidierakstā viesojas bijusī “Literatūras un Mākslas” Kino nodaļas redaktore, Valsts prezidenta padomniece Sarmīte Ēlerte un atklāj laikraksta redakcijas ikdienas cīņu pret cenzūru.

Raidījuma tapšanu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija. Par saturu atbild Latvijas Okupācijas muzeja biedrība. Pētniecības darbs par pretošanās kustību īstenots ar Latvijas Zinātnes padomes finansējumu, projekts "Neatkarības arheoloģija: jaunas pieejas nacionālajai pretestības vēsturei Latvijā", projekta nr. VPP-LETONIKA-2021/2-0003.