Gunārs Astra kļuvis par simbolu pretošanās kustībai vēlīnajā padomju okupācijas periodā, sevišķi 1980. gados.

1961. gadā viņš tika arestēts pirmo reizi un notiesāts uz 15 gadiem par sakariem ar ASV vēstniecību Maskavā, kas tika kvalificēti kā dzimtenes nodevība. Pēc atbrīvošanas 1976. gadā atgriezās Latvijā. Turpināja brīvi paust savas domas, iesaistījās pagrīdes organizācijā “Latvijas Neatkarības kustība”. 1983. gadā tika arestēts un notiesāts vēlreiz uz 7 gadiem ieslodzījumā un 5 gadiem izsūtījumā. Oficiāli – par pretpadomju literatūras glabāšanu, pavairošanu un izplatīšanu. Bet būtībā – par saviem uzskatiem un principiālo nostāju.

Latvijas Okupācijas muzeja vēsturnieks Dr. hist. Gints Apals un muzeja direktore Solvita Vība izstāsta Gunāra Astras nozīmi un viņa mantojumu Latvijas tautai. Ļaujot ielūkoties pretošanās kustībā.

Raidījuma tapšanu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija. Par saturu atbild Latvijas Okupācijas muzeja biedrība.