Raidījumā sniegts skats uz Latvijai būtiskiem notikumiem Otrā pasaules kara pirmajos mēnešos. 1939.gada 30.oktobrī tika noslēgts līgums par vācu tautības Latvijas pilsoņu pārvietošanu uz Vāciju. Pamatojoties uz to, Latviju sāka atstāt vācbaltieši. Vienlaikus aizbrauca arī vairāki tūkstoši latviešu, krievu, ebreju un citu tautību pilsoņu. Šis process turpinājās pēc Latvijas okupācijas 1940. gada jūnijā. Galvenajos vilcienos tas tika pabeigts līdz Vācijas un Padomju Savienības kara sākumam 1941.gadā. Rezultātā Latvija zaudēja vācbaltiešu kopienu, ko var uzskatīt par mūsu zemes senāko mazākumtautību.

Latvijas Okupācijas muzeja vēsturnieki Dr. hist. Gints Apals un Dr. hist. Edvīns Evarts apspriež izceļošanas svarīgākos aspektus un sekas ne tikai Latvijas vēstures kontekstā, bet arī saistībā ar tā laika starptautiskajām norisēm.

Raidījuma tapšanu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija. Par saturu atbild Latvijas Okupācijas muzeja biedrība.