Raidījumu cikla “Kommunalka-Community” piektajā raidījumā aicināta piedalīties mediju eksperte Rita Ruduša.

Šajā sarunā pievērsīsimies mediju un valodas nozīmei iekļaujošas sabiedrības veidošanā. Sarunas sākumā pieskarsimies tam, kā Latvijas medijos tiek atspoguļota migrācija un kā būtu nepieciešams veidot individuālus stāstus tā vietā, lai migrantus atspoguļotu kā vienotu grupu, lietojot tādus izplatītus nievājošus apzīmējumus kā “invāzija” vai “slimība”. Kāda nozīme iekļaujošas sabiedrības veicināšanai un rasisma mazināšanai ir šo dažādo sabiedrības locekļu redzamībai – gan fiziski, mūsu kopīgajā telpā, gan medijos? Kā vārdi un valodas attīstība var palīdzēt marginalizētām sabiedrības grupām kļūt redzamām? Un kā situāciju varētu mainīt šo cilvēku pārstāvniecība it visās jomās?