Rīgas Biržas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas telpas tiek iedzīvinātas ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centra jaunāko izstādi "Kopīgā vēsture" - izstāde pievērsīsies muzeja kolekcijai un stāstiem, atsedzot tos aspektus, kas ļauj gūt jaunu skatījumu par attiecībām starp vietējo un starptautisko, kultūras sakariem, kā arī kolekcionēšanu un mākslas darbu saistību ar plašākiem politiskiem un vēsturiskiem procesiem. Šajā vakarā iepazīsimies ar vienu no izstādes māksliniekiem - Alekseju Muraško.

Izstādes nosaukums ir atsauce uz jēdzienu “kopīgā vēsture” (shared history), kas tiek izmantots dažādos kontekstos, mēģinot vēsturiskus notikumus aprakstīt ārpus nacionālo valstu robežām – kā kopīgus dažādām vietām vienlaicīgi, bieži vien attiecinot uz konfliktos iesaistītām pusēm, aprakstot koloniālisma vēsturi vai mēģinot atrast jaunu veidu, kā skaidrot mūsdienu migrācijas sekas. Mākslas muzeja “Rīgas Birža” kolekcija šīs izstādes kontekstā kalpo par sākumpunktu jauniem kopīgas vēstures naratīviem.

Pie izstādes strādājuši latviešu un ārvalstu mākslinieki, veidojot jaunus darbus - Ieva Balode un Aleksejs Muraško (Alexey Murashko), Klēra Holta (Claire Holt), Minna Henriksone (Minna Henriksson), Ana Mendesa (Ana Mendes), Tanels Randers (Tanel Rander), Krišna Redī (Krishna Reddy), Andrejs Strokins, Jans Sjiņs (Yan Xing). Izstādes kuratore ir Inga Lāce un tās scenogrāfe - Asnāte Bočkis

“Kopīgajā vēsturē” būs aplūkojami arī arhīva materiāli, kas atsaucas uz bijušā Ārzemju mākslas muzeja starptautisko sadarbību padomju laikā, piemēram, Indijas festivālu 1987. gadā un citām ārvalstu izstādēm. Īpaša uzmanība pievērsta arī Latvijā dzimušās amerikāņu žurnālistes, mākslas vēsturnieces, antropoloģes un Indonēzijas speciālistes Klēras Holtas (1901-1970) darbam, kas savā ziņā sazaro muzejā jau esošo Indonēzijas pavedienu, sākot ar ekspozīcijā redzamo indonēziešu gleznotāja Radena Saleha (1807– 1880) darbu “Lauvu medības” un portretu, līdz etnogrāfiskiem artefaktiem.

"KŪL: Kultūras ūnijas laiks" ir eksperimentāls aktuālās mākslas un dzīves kultūras telpā skaidrojošs un ilustrējošs radio NABA raidījums. Raidījums tiek veidots ar mērķi aplūkot aktuālos kultūras un laikmetīgās mākslas notikumus. Raidījumu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. Raidījumu vada: Anete Enikova.