Kā ielu māksla iederas līdzās gleznām un grafikām? Kā šķietami maz saistītu nozaru un mākslinieku radošās izpausmes var savstarpēji mijiedarboties, kopīgi eksperimentējot un veidojot jaunus kultūras hibrīdus vienas telpas un izstādes ietvaros? Ar kādiem līdzekļiem iespējams panākt telpas rezonansi ar mākslas darbu? - tie ir jautājumi, kurus, sevi Latvijas kultūrtelpā piesakot, uzdod jauna mākslas platforma CON-NON-CON. Galerijas mērķis ir pievērsties māksliniekiem, kuri vēl nav guvuši stabilu pozīciju šodienas laikmetīgās mākslas telpā, tādā veidā tiecoties uzrunāt, atbalstīt un pārstāvēt šos autorus.

Studijā viesosies galerijas dibinātāji - Ksenija Afanasjeva un Ernests Šveisbergs