Šī vakara raidījuma sarunu temats ir Annas Maskavas personālizstāde Mørketid, kuras centrā ir intīma un personīga slimības pieredze – depresija, kas kalpo gan kā mākslas darbu katalizators, gan mākslinieciskās stratēģijas vadmotīvs. Fotogrāfiju sērija sasaucas arī ar šī gada Rīgas Performances mākslas festivāla Starptelpa tēmu Kontroles fenomens, kur depresijas tematiskais loks akcentē sabiedrības normas un ekspektācijas. Kā norādīts Silmību profilakses un kontroles centra tematiskajā ziņojumā, “psihisko veselību nav iespējams sasniegt, ja sabiedrībā valda aizspriedumi (stigma) pret psihisku saslimšanu – mīti, aizspriedumi pret slimajām personām, bailes no vēršanās pēc palīdzības un sabiedrības nosodījuma ir faktori, kuri nereti attur cilvēku vērsties pēc palīdzības, lai saņemtu mūsdienīgu un efektīvu ārstēšanu vēl pirms slimība ir atstājusi vērā ņemamas sekas cilvēka spējā sociāli funkcionēt” (2017: 8).

Sintezējot fotogrāfijas un performances mākslas medijus, Anna Maskava vizualizē ar depresiju sirgstoša cilvēka psihoemocionālos un fiziskos stāvokļus, piemēram, uzmācīgas domas, trauksmi, apātiju, bezmiegu, intereses zudumu u.c. Pašportreti risināti romantiski poētiskā estētikā, kur autore nevis dokumentē savu pieredzi, bet cenšas distancēties no sevis, konstruējot vispārinātus un abstrahētus tēlus. Šādas tēlveides pamatā ir vēlme absolutizēt personīgo stāstu, atstājot telpu interpretācijai, kā arī vizuāli artikulēt slimības pieredzi, ko nereti ir grūti aprakstīt vai definēt vārdos. Šāds vizuāls rīks var kalpot kā noderīgs instruments arī citiem cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem.

 

Raidījumā ciemosies māksliniece Anna Maskava un Performances mākslas centra vadītāja Laine Kristberga.