Pievēršoties mitoloģijai, tehnoloģijām un ekoloģijai, radīta izstāde “Zemes toņi”, kura no 1. septembra būs skatāma Mazsalacas kultūras centrā. Tās autore Zane Zelmene pētījusi Ziemeļvidzemes dabu, darbā sapludinot ekomākslu un akustiku. Raidījumā klausies sarunu ar māksliniecei Zani Zelmani.

Izstādes centrālais darbs ir telpisks video, kas ir projicēts uz liela sfēriska ekrāna. Šīs novatoriskās instalācijas mērķis ir ne tikai pārsteigt skatītāja maņas, bet arī veidot ilūziju telpā un runāt par vides aizsardzību un kultūras mantojuma saglabāšanu.

Mākslinieces Zanes Zelmenes izstāde pārkāpj ierastās robežas, lai no jauna definētu mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu būtību. Izstādes pamatā ir skatītāja imersīva pieredze caur ieskaujošu videoinstalāciju, kas kalpo kā audekls, kurā māksliniece meistarīgi apvieno progresīvās tehnoloģijas, senus stāstījumus un vides apziņas radīšanas neatliekamību. Mākslas darbs tapis sadarbojoties ar vokālo grupu "Ēra”, ar kuru kopā tika pētītas Skaņākalna klints akustiskās un reverberācijas īpašības, un "Vidusmeži" keramikas darbnīcu, kur māksliniece izzināja lokāli iegūtā māla materialitāti. "Mākslai ir spēks savienot pasaules, un "Zemes toņi" ir šī vienojošā spēka apliecinājums. Vēlos, lai skatītāji padziļinātāk apzinās - ko nozīmē ekoloģija un kapēc nepieciešams to saglabāt nākamajām paaudzēm," vertē Zane Zelmene.

Zane Zelmene ir videomāksliniece, kas strādā ar mākslas, tehnoloģiju un dabas sapludināšanu. Zane savos darbos iedziļinās mākslas, zinātnes un vides sarežģītajās kopsakarībās, rosinot sarunas par ekoloģisko ilgtspēju. Zanes Zelmene jau vairāk kā 10 gadus darbojas vizuālās mākslas nozarē, piedalījusies daudzās grupu izstādēs, simpozijos un mākslas festivālos Latvijā un ārzemēs, kā arī veidojusi videoscenogrāfiju vairākiem koncertiem Latvijas Nacionālajā operā un baletā un citur. Māksliniece, bieži sadarbojoties ar mūziķiem, ir vairāku mūzikas video autore. "Zemes toņi" ir viņas piektā personālizstāde.