Digitālo tehnoloģiju pārvērtības 20. gadsimta beigās radījušas diskusiju par digitālās fotogrāfijas ieguvumiem un trūkumiem, salīdzinājumā ar tradicionālo fotogrāfisko objektu – izdruku. Vizuālas refleksijas par fotogrāfijas formu un saturu radījuši mākslinieki Kristīne Krauze - Slucka (LV) un Āpu Teperu (Aap Tepper, EE) apvienojuši Anetes Skujas kūrētajā Rīgas Fotogrāfijas biennāles izstādē "Digitālie viduslaiki", kas šobrīd apskatāma Latvijas fotogrāfijas muzejā.

Raidījumā ir dzirdama saruna ar vienu no izstādes veidotājām, mākslinieci Kristīni Krauzi - Slucku.