Kultūras bistro viesojās LTV žurnāliste Zane Brikmane. Runājām par:

- Pašnodarbinātiem kultūras ļaudīm ārkārtas situācijā un iespējamo valsts atbalstu;
- Krīzi kā jaunu kultūras virzienu dzimšanas iemeslu;
- Pasaules un Latvijas kultūras iespējamo jaunattīstību.