Kultūras bistro viesojās kinorežisore Adriāna Roze.
Runājām par:
- Finansējumu, ar kādu jārēķinās Latvijas kino veidotājiem?
- Vai sociālpolitiskās tēmas filmā ir tās panākumu atslēga?
- Ko pasaule ir iemācījusies no Harvija Vainsteina lietas?
- Kā ar kultūru un kino aktualizēt tēmas par vardarbību ģimenē.