Ar laikraksta "Diena" žurnālisti Inesi Lūsiņu runājām par:
- Parīzes Dievmātes katedrāles pienesumu pasaules kultūrai,
- Koncertzāles celtniecības peripētijām Rīgā.