Viesos rakstniece Ilze Jansone.

Runājām par:
- latviešu valodas vārdiem un nevārdiem, kā tie iedzīvojas mūsu ikdienā;
- pēdējā laika latviešu autoru romāniem;
- kādu atbildību autoram, kurš saņēmis VKKF stipendijas jaunradei.