Viesos ieceļotāji no Libānas un Ukrainas.

Wissams Raphaels no Libānas atbrauca uz Latviju, lai piepildītu savu sapni un mācītos medicīnu. Wissams pēc profesijas ir traumatologs-ortopēds. Precējies ar latvieti, 3 bērnu tēvs, un Latviju sauc par savām mājām.

Anna Guseva ir jauna, aktīva, mērķtiecīga sieviete no Doņeckas. Dzimtajā pilsētā palikusi viena ģimenes daļa un par to Annai sāp sirds, bet savu nākotni viņa redz Latvijā. Anna audzina bērnus, ļoti aktīvi un ražīgi strādā tūrismā, apceļo Baltijas valstis.

Redzēdama un apzinādamās dzīves šķēršļus un grūtības, Anna cenšas saglabāt pozitīvu gara noskaņojumu.

Raidījums "Lāga sazobe" ir vērsts uz tolerances un iecietības veicināšanu sabiedrībā.