E.Zirņa autorkontā ir viens no pirmajiem, ja ne pats pirmais postmodernistiskais latviešu dzejoļu krājums “Rudu lapsu kāsis” (1985). Kaut arī pēc šī krājuma publicēšanas Zirnis pārsvarā darbojies kā žurnālists, smalks intervētājs un aprakstnieks, dzeju, īpaši humoristiski satīrisko, viņš nav uzdevis.

Dažas no E.Zirņa a la tautasdziesmām:

odi koda skolotāju
trīcošām kājiņām
skolas bērni skatījās
mirdzošām actiņām

Zinu, zinu, bet neteikšu
Kas notika Jāņu nakti:
Jānis Līgu papardēs
Ar aifonu bildinājis.

Par gadskārtu Jānīts nāca
Jāņabērnus apraudzīt.
Šogad vairs neraudzīsi -
Mums ir datu aizsardzība!

Mūzika:

K.Remonts - Atceries, biedri! (M:Riekstiņš Juris, T:Zirnis Egils)
Mirdza Zīvere un Imants Vanzovičs - Nakts (M.Porietis Jānis, T:Zirnis Egils)