Zviedrijas latvietis. Kronberga oriģināldzejai piemīt plašas amplitūdas ironija un sarkasms, sākot no viegluma un beidzot ar raupju smagumu. Rihards Rīdzinieks ritmiskajā valodā izklāstītajā dzejas vēsturē par Kronbergu izsakās tā: “Kronbergam skaistums nav svarīgs, tālu viņš lidot un augstu/ vēlas ar valodas spārniem, mīlot ik latvisku skaņu.”

Mūzika:

Dundurs - Cietumnieku dziesma (Jura Kronberga vārdi)
Prusaku ansamblis - Galapunkts (Jura Kronberga vārdi)