Netīrais Darījums šajā raidījumā sastādīs vingrošanas programmu Dirty Deal Audio Treniņu Trešdienām, kuru ietvaros mēneša garumā kopā trenēsies un uzstāsies Latvijas elektroniskās mūzikas producenti - gan pieredzējušie sportisti, gan jaunie elektro sprinteri. Treniņu Trešdienas vēlas iedibināt tradīciju, kurā satikties un kopā trenēties varēs visi lokālā mēroga entuziasti, lai attīstītu elektroniskās mūzikas kopienu un vairotu tās pārstāvju rindas. Šis raidījums ieskatīsies to mūziķu daiļardē, kuri piedalīsies pirmajā treniņā – 30. martā.