Mūsdienu Latvijā vairs tikai retais cilvēks nopietni apšauba "veselīgas ēšanas" nozīmīgumu. Mazāk ir to, kas apzinās cilvēces patērnieciskā dzīvesveida graujošo ietekmi uz ekoloģiju, bet arī šādu cilvēku skaits palielinās. Bet cik no mums ir aizdomājušies par skaņu ekoloģiju? Kā mūs ietekmē tas, ko klausāmies, kādā trokšņu / skaņu / audiālā vidē atrodamies? Cik izvēlīgi mēs esam savos audiālajos paradumos? Par to šajā raidījumā runājām ar DJ Mixmaster AG.

Jautājumus uzdod Sanita Rībena.