Jēkabs Nīmanis: "Šodien par zemajām frekvencēm, lai gan domu lidojums augsts. Par strauji tuvojošos koncertu, kur kontrabass ir kļuvis par solo instrumentu. Raidījumā viesosies pats LNSO kontrabasu grupas koncertmeistars un minētā koncerta solists Oskars Bokanovs. Tēmu piedāvā arī nākamais koncerts par kādiem neatbildētiem jautājumiem".

Raidījumā tiek apskatīts LNSO 4.aprīļa koncerts "LNSO kamermūzika. KONTRABASS".