LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikāciju studiju nodaļas maģistrants Pauls Puzaks aicināts raidījumā pastāstīt par viņa maģistra darba ietvaros veikto pētījumu par mūzikas radīšanas procesu padomju laikos padomju sistēmas kontroles un cenzūras kontekstā līdz pat 80.gadu beigām. Pētījumā apskatītie cilvēki un personības ir padomju perioda laikabiedri, kas atradās dažādās attiecībās ar padomju varu.
Kā izrādās, īpašu lomu attiecīgajā periodā mūzikas jomā spēlējis arī kāds vīrs, uzvārdā Pauls, kura klātbūtne mūzikas procesos ir bijusi nesalīdzināmi svarīga un lielā mērā noteikusi padomju Latvijas mūzikas tendences un attīstību atbilstoši “pareizajai” un “nepareizajai” mūzikai un padomju ideoloģijai.

Raidījuma laikā skanēs mūsu viesa izvēlētā mūzika.