Raidījuma veidotāji, ceļojot laikā un progresīvās mūzikas telpā, nonākuši 20. gadsimta septiņdesmito gadu Somijā un tās mūzikas pasaulē.

Charlies "Smoggy Story", Ferris "Basically Pure", Jukka Tolonen "Django", Kalevala "Escape From The Storm", Piirpauke "Uusi Laulu Paimenille", Rockressio "Nobody Never Knows Nothing", Uni Sono "Jedi and Rekku", Wigwam "Pidaan Sinusta".