Turpinot iepriekšējā raidījumā sākto tēmu par progresīvās mūzikas vēsturi un attīstību mūsdienās, raidījuma veidotāji turpina šķetināt šī muzikālā virziena pavedienu. Axis "Asymphonia", Axis "Bad Trip", Comus "The Prisoner", Fields "A Friend of Mine", Fuchsia "A Tiny Book", Samla Mammas Manna "Oforutsedd Forlossning", Think "Watercorps".