Ansamblī "Ēriks Miezis Experiment" apvienojušies četri jauni mūziķi, kuri par viens otra eksistenci zināja jau sen, bet dažādu iemeslu dēļ to dzīves ceļi nebija krustojušies. Kad pienāca īstais brīdis, visas četras radošās dvēseles satikās un atrada kopīgu valodu mūzikā un dzīvē.
Šis projekts ir radošā laboratorija, kurā ansambļa dalībnieki izmēģina dažādas mūzikas kompozīcijas, improvizācijas, kā arī dzīves filozofiskos konceptus. Galvenie grupas darbības pamatprincipi ir:
attīstīt spēju muzikāli komunicēt ar jebkuru cilvēku, kam ir atvērts prāts, neatkarīgi no viņa iepriekšējās pieredzes ansambļa darbībā, kas balstīta ne tikai uz šībrīža muzikālajām spējām, bet arī ciešu draudzību dzīvē aicināt cilvēkus uz savas personības attīstību, parādot mūziku kā vienu no ceļiem šajā virzienā iztēles, radošuma un citu iekšējo prāta procesu izzināšana, kā palīgs saturīgas mākslas radīšanā.

Ansambļa mūziku raksturo eksperimenti ar mūzikas izteiksmes līdzekļu lietojumu (tas arī paskaidro ansambļa nosaukumu), kā arī improvizētas muzicēšanas pretstats sagatavotam, iestudētam materiālam.

Ketija Ringa-Karahona - flauta
Ēriks Miezis - vibrafons
Toms Kursītis - bass
Uģis Upenieks - sitaminstrumenti