Ceļojums kopā ar miglā tīto ''Space Rider'' pa Detroitas pilsētu ( pt1 ).