Šovakar miglainie gariņi savijās rudens lapu dejā - nebeidzami krāsainā Plūdumā kopā ar DŽM džezzī-fankī-frīkī vibrācijā. Lai Jums laba veselība tūlīt un tagad!

Planēta zeme turpina griezties neskatoties uz skudrupūžņa notikumiem.