Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošās pētnieces, vēsturnieces Dr. hist. Inetas Lipšas pētniecība veltīta starpkaru perioda sociālajai vēsturei, īpaši sabiedrības marginalizētajām grupām. Viena no šādām grupām, kuras tēls un loma nereti tiek mainīts, grozīts un kontrolēts, ir sievietes. Domājot par sievietēm, kuras paplašināja sociālo lomu robežas gan politikā, gan sabiedrībā sarunā ar Inetu Lipšu vaicāsim: kas ir redzamākās sievietes Latvijas starpkaru periodā? Kuras sievietes radīja pretstāstu dominējošajam uzskatam par savu lomu sabiedrībā un ģimenē? Cik lielā mērā par šodienas iespējām esam parādā 1930. gadu sociālo robežu paplašinātājām?

Inetas Lipšas saruna ar Miku Soloveju un Rūdolfu R. Vītoliņu radio NABA ēterā 20. janvārī, plkst. 19.00.

TEKSTI:
Ineta Lipša (2007). Sievietes tēla veidošana Kārļa Ulmaņa autoritārajā režīmā (1934–1940): ideoloģija un īstenība. No: Kaspars Zellis (sast.). Sieviete Latvijas vēsturē, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 80.-99. lpp.