Pārraidē skanēs trīs skaņdarbi Kirana gharānas sārangista Hafizullah Khan izpildījumā - rāga rageshri, kā arī divas viņa paša komponētās rāgas - saughand un anaek ranjini. 

kiranawest.com/hafipage.asp