Raidījumā tiek atskaņoti eksperimentālās, trokšņu un ambientās mūzikas ieraksti. Raidījumu vada Ģirts Reiniks.

1. Mats Gustafsson & Joachim Nordwall – Shadows Of Tomorrow
2. Graham Lambkin – Needlemuff
3. Anne Gillis – Harpe à poussière
4. Statische Musen – Box 4 (abgelehnt)
5. Félicia Atkinson – Monstera Deliciosa
6. Their Divine Nerve – Shedding Souls Of Greatness
7. F&E – Gravity 5
8. Vladislav Delay – Post-Mortem
9. Comes • Veldman – The Lord?